Fragments of a Late Iron Age Sledge Melted Out of the Vossaskavlen Snowdrift Glacier in Western Norway

Authors

  • Tore Bjørgo Hordaland County Council
  • Trod Linge University Museum of Bergen
  • Øystein Skår Hordaland County Council
  • Solveig Lohne Rongved Hordaland County Council
  • Tore Slinning Hordaland County Council

DOI:

https://doi.org/10.1558/jga.v2i1.27719

Keywords:

Prehistoric sledge; snowdrift glacier; Late Iron Age; wooden material, prehistoric sledge, snowdrift glacier, wooden material

Abstract

In 2014 some processed fragments of wood were recovered from the snow and ice of the Vossakavlen snowdrift glacier in western Norway. The find was interpreted as the remains of a sledge left or broken at the glacier. Radiocarbon dating has established that the sledge was made in the period from 545 – 655 AD, which corresponds locally to the beginning of the Late Iron Age. Few finds of prehistoric sledges are recorded in Norwegian archives, and all of them are younger than the Vossaskavl-sledge.

References

Åstveit, L. I. 2007. “Høyfjellsarkeologi under snø og is. Global oppvarming, fonnjakt og funn fra snøfonner datert til steinalder.” Viking 70: 7–22.

Berg, G. 1935. Sledges and Wheeled Vehicles. Stockholm: C.E. Fritzes Bokförlags Aktiebolag.

Callanan, M. 2013. “Melting snow patches reveal Neolithic archery.” Antiquity 87(337): 728–745. http://dx.doi.org/10.1017/S0003598X00049425

———. 2014. Out of the Ice: Glacial Archaeology in Central Norway. Unpublished PhD thesis, Dept. of Historical Studies, Faculty of Humanities, NTNU, Trondheim.

Christensen, A. E., A. S. Ingstad and B. Myre. 1992. Osebergdronningens grav. Oslo: Schibsted.

Edgren, T. and L. Törnblom. 1998. Finlands Historia 1. Espo: Schildts Förlag Ab.

Eide, T.O. 1955. Breden og bygda. Norveg 5: 1–40.

Farbregd, O. 2009. “Archery history from ancient snow and ice.” The 58th international Sachsen-symposium. Vitark, Acta Archaeologica Nidarosiensia 7: 157–170.

Fett, P. 1956. Førhistoriske minne i Hardanger, Ulvik prestegjeld. Bergen: Historisk museum, Universitetet i Bergen.

Finstad, E. and M. Vedeler. 2008. “En bronsealdersko fra Jotunheimen.” Viking 71: 61–70.

Grieg, S. 1928. Osebergfundet Bind II. Edited by A. W. Brøgger and H. Schetelig. Oslo: Universitetets Oldsaksamling.

Gustafson, L. 1982. Arkeologiske registreringer i Flåms- og Undredalsvassdraget. Arkeologiske rapporter 2. Bergen: Historisk museum, Universitetet i Bergen.

———. 2005. “Kokegroper i utmark.” In De gåtefulle kokegroper, edited by L. Gustafson, T. Heibreen and J. Martens, 207–222. Varia 58. Oslo: Kulturhistorisk museum, Fornminneseksjonen, Universitetet i Oslo.

Halvorsen, L. S. 2014. “Treartsanalyse av pinner fra kjelke. Paleobotanisk rapport fra De naturhistoriske samlinger.” Bergen: Universitetsmuseet i Bergen. Nr. 19-2014.

Nesje, A., L. H. Pilø, E. Finstad, B. Solli, V. Wangen, R. S. Ødegård, K. Isaksen, E. N. Støren, D. I. Bakke and L. M. Andreassen. 2012. “The climatic significance of artefacts related to prehistoric reindeer hunting exposed at melting ice patches in southern Norway.” The Holocene 22 (4): 485–496. http://dx.doi.org/10.1177/0959683611425552

Sørensen, S. 1993. “Skifunnene fra Steinhaugmo og de skinnkledde skiene i Fennoskandias fortid.”

Viking 56: 87–112.

Tobiassen, A. H. 1988. “Driftehandel med storfe i Norge, ca 1850–1920.” Unpublished PhD. thesis, Institute of Ethnology, University of Oslo.

Vaage, J. 1981. “Våre eldste ski datert etter C14- klokken.” Snø og is. 1981.

Published

2016-05-31

How to Cite

Bjørgo, T., Linge, T., Skår, Øystein, Rongved, S. L., & Slinning, T. (2016). Fragments of a Late Iron Age Sledge Melted Out of the Vossaskavlen Snowdrift Glacier in Western Norway. Journal of Glacial Archaeology, 2, 73–81. https://doi.org/10.1558/jga.v2i1.27719

Issue

Section

Articles