Sumiyoshi, Makoto. 2019. “Akihiko Kawamura: ’Lexical Pragmatics’”. Lexicography 6 (1):69-74. https://doi.org/10.1007/s40607-019-00057-7.