Hu, Xiao, Faculty of Education, University of Hong Kong, China