Shum, Mark Shiu-kee, Dan Shi, Xian-han Huang, Chung-pui Tai, and Wan-shan Yung. “Using the Genre-Based Approach in Teaching Chinese Written Composition to South Asian Ethnic Minority Students in Hong Kong”. Writing and Pedagogy 11, no. 2 (November 27, 2019): 253-283. Accessed September 29, 2020. https://journal.equinoxpub.com/WAP/article/view/14782.