Collins, Penelope, Jin Kyoung Hwang, Binbin Zheng, and Mark Warschauer. 2014. “Writing With Laptops: A Quasi-Experimental Study”. Writing and Pedagogy 5 (2):203–230. https://doi.org/10.1558/wap.v5i2.203.