Vrajaprana, Pravrajika, Vedanta Society, United States