Frost, Guy, Valdosta State University, United States