Klassen, C. “The Colonial Mythology of Feminist Witchcraft”. Pomegranate, vol. 6, no. 1, Feb. 2007, pp. 70-85, doi:10.1558/pome.v6i1.70.