Doyle White, E. (2014) “ 432 pp”., Pomegranate, 15(1-2), pp. 305–311. doi: 10.1558/pome.v15i1-2.305.