Doyle White, E. (2014) “99 (paper)”., Pomegranate, 15(1-2), pp. 285–288. doi: 10.1558/pome.v15i1-2.285.