Pike, S. M. (2016) “Making the Strange Familiar”, Pomegranate, 17(1-2), pp. 170–179. doi: 10.1558/pome.v17i1-2.28296.