Hamner, M. C. (2016) “ $26 (cloth)”., Pomegranate, 18(1), pp. 96–97. doi: 10.1558/pome.v18i1.30839.