Veale, S. L. (2014). Orientalism in Iamblichus’ The Mysteries. Pomegranate, 15(1-2), 202–222. https://doi.org/10.1558/pome.v15i1-2.202