Clifton, C. S. (2014). Editor’s Note. Pomegranate, 15(1-2), 5–6. https://doi.org/10.1558/pome.v15i1-2.5