Pike, S. M. (2016). Making the Strange Familiar. Pomegranate, 17(1-2), 170–179. https://doi.org/10.1558/pome.v17i1-2.28296