Calico, J. F. (2016). Stephen A. McNallen, Asatru: A Native European Spirituality (Nevada City, Calif.: Runestone Press, 2015), 212 pp., $18 (paper). Pomegranate, 18(1), 116–119. https://doi.org/10.1558/pome.v18i1.30932