Klassen, C. (2007). The Colonial Mythology of Feminist Witchcraft. Pomegranate, 6(1), 70–85. https://doi.org/10.1558/pome.v6i1.70