Kaplan, J. (2020). Savitri Devi and the National Socialist Religion of Nature. Pomegranate, 4–12. https://doi.org/10.1558/pome.v13i7.4