[1]
Kaplan, J. 2020. Savitri Devi and the National Socialist Religion of Nature. Pomegranate. (Aug. 2020), 4–12. DOI:https://doi.org/10.1558/pome.v13i7.4.