Atlantis of the North

The Contested Reception of Old Uppsala, between Nationalism, Religious Identity, and Secular History

Authors

  • Fredrik Gregorius Linköping University

DOI:

https://doi.org/10.1558/pome.21321

Keywords:

blot, old uppsala, archeology, Heathenism, Asatru, nationalism, Sweden

Abstract

The article presents the cultural reception of Old Uppsala with a focus in how it is used by contemporary Heathens. Modern Swedish Heathens see the place as spiritually significant, and there have been public blots at the site yearly since 2000. Such rituals are only ambivalently tolerated by the museum and Swedish National Heritage Board. In recent years other groups have started to use the site as well and it has also been used by a variety of smaller shamanistic groups. For Heathens, the place a sacred area, representing the last significant religious site for pre-Christian Norse religion and resistance to Christianization.

I argue that Old Uppsala lies at the center of Sweden’s often complicated relationship with its own history. Its story follows broader cultural trends connected to national identity and when modern Heathens enter the scene, they become a part of this larger debate. The article will look at how the museum presents the Viking age and how their presentations both work with and in opposition to Heathen constructions about Viking age religion.

Author Biography

Fredrik Gregorius, Linköping University

Fredrik Gregorius is an associate professor of the history of religion in the Institute for Culture and Communication, Linköping University Sweden. This article is part of the research project “Back to Blood: Pursuing a Future from the Norse Past” financed by the Norwegian Research Council in collaboration with Stavanger University and Linköping University. https://www.uis.no/en/backtoblood.

References

Alkarp, Magnus. Fyra dagar i april: Påskkravallerna i Uppsala 1943. Lund: Historiska Media, 2013.

Bremen, Adam av. Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar. Stockholm: Proprius Förlag, 1984.

Calico, Jefferson F. Being Viking: Heathenism in Contemporary America. Sheffield: Equinox, 2018.

Cederberg, Aki. Journeys in the Kali Yuga: A Pilgrimage from Esoteric India to Pagan Europe. Rochester: Destiny Books, 2017.

Dahlgren, Kalle. ”Ett samfund blir till”, Mimers Källa no. 1 (1996), 3-4

Duczko, Wladyslaw.”Uppsalahögarna som symboler och arkeologiska källor.” In Arkeologi och miljögeologi i Gamla Uppsala, vol 2, edited by Wladyslaw Duczko, 59–93. Uppsala: Societas Archaeologica Upsaliensis, 1996.

Dumezil, Georges. Gods of the Ancient Northmen. Berkeley: University of California Press, 1977.

Eriksson, Kristina Ekero. Gamla Uppsala: Människor och makter i högarnas skugga. Stockholm, Norstedts, 2018.

Gregorius, Fredrik. “Feminist Vikings, Ecological Gods and National Warriors: The Reception of Old Norse Religion and Culture in Sweden.” In Old Norse Myths as Political Ideologies: Critical Studies in the Appropriation of Medieval Narratives, edited by Nicolas Meylan and Lukas Rösli, 155–73. Turnhout: Breipols, 2020. https://doi.org/10.1484/M.AS-EB.5.120091. DOI: https://doi.org/10.1484/M.AS-EB.5.120091

Gregorius, Fredrik. Modern Asatro: Att konstruera etnisk och kulturell identitet. Lund: Lunds Universitet, 2008.

Gregorius, Fredrik. “Modern Heathenism in Sweden: A Case Study in the Creation of a Traditional Religion.” In Contemporary Pagan and Native Faith Movements in Europe: Colonialist and Nationalist Impulses, edited by Kathryn Rountree, 64–85. New York: Berghahn, 2015. https://doi.org/10.2307/j.ctt9qctm0.8. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt9qctm0.8

Hagerman, Maja. Det rena landet: Konsten att uppfinna sina förfäder. Stockholm: Prisma, 2016.

Håkansson, Håkan. Vid Tidens Ände: Om Stormaktstidens vidunderliga drömvärld och en profet vid dess yttersta rand. Stockholm: Makadams Förlag, 2014.

Häll, Mikael. Skogsrået, Näcken och Djävulen: Erotiska naturväsen och demonisk sexualitet i 1600- och 1700-talens Sverige. Stockholm. Malört Förlag, 2013.

Hallgren, Henrik. Jorden ande: Om nordisk naturreligion. Stockholm: Mimers Källa Förlag, 2017.

Hedin, Greta. Manhemsförbundet: Ett bidrag till Göticismens och den yngre romantikens historia. Göteborg: Wettergren & Kerbers Förlag, 1928.

Hultgård, Anders. ed. Uppsalakulten och Adam av Bremen. Nora: Nya Doxa, 1997.

Janson, Henrik. Templum Nobilissimum: Adam av Bremen, Uppsalatemplet och Konfliktlinjerna i Europa kring år 1075. Göreborg: Göteborgs Universitet, 1998.

Kilenius, Tommy. ”Nordiska Asa-samfundet skriver historia vid konungahögarna.” 3 July 2017. https://asa-samfundet.se/nordiska-asa-samfundet-skriver-historia-vid-konungahogarna/.

King, David. Drömmen om Atlantis: Olof Rudbecks jakt på en försvunnen värld. Stockholm: Månpocket, 2005.

Lille, Lotta.” Monumentala fynd i Gamla Uppsala. ” Uppsala Nya Tidning, 17 October 2013.

Magnus, Olaus. Historia om de nordiska folken. Hedemora: Gidlunds, 2001.

Mitchell, Stephen A. “Odin, Magic and a Swedish Trial from 1484.” Scandinavian Studies 81, no. 3 (2009): 263–86.

Myndigheten för stöd till trossamfund, ”Tillämpningsföreskrifter för statsbidrag till trossamfund.” https://www.myndighetensst.se/bidrag/allmanna-regler-for-bidrag.html.

Niclasson. Påvel. Baronens tårar: Arkeologi och passion i Götiska Förbundet. Lund: Lunds Universitet, 2015.

Nordiska Asa-Samfundet. ”Asavisir.” https://asa-samfundet.se/filer/Asavisir_2017.pdf

Nordiska Asa-Samfundet. ”Runkampen.” https://asa-samfundet.se/runkampen/.

Nordiska Asa-Samfundet. ”Upprop mot påvestenen.” https://asa-samfundet.se/upprop/.

Price, Neil. The Children of Ash and Elm: History of the Vikings. London: Allen Lane, 2020.

Rasmussen, Rune Hjarno. The Nordic Animist Year. Copenhagen: Nordic Animism., 2020.

Rodéhn, Cecilia, “Landskapsbruk och museipedagogik.” In Framtidens Naturväsen i kulturmiljöer: fallstudie Gamla Uppsala, edited by John Ljunkvist and Anneli Ekblom. Uppsala: Uppsala Universitet, 2018.

Rudbeck, Olaus. Atlantica: Atland Eller Manheim. Uppsala: Almqvist & Wiksells, 1937.

Samfälligheten för Nordisk Sed. “Hur många hedningar finns i Sverige.” http://www.nordisksed.se/faq/1#t1n86.

Samfälligheten för Nordisk Sed. ”Summary in English.” http://www.nordisksed.se/utrikiska/english.

Samfundet Forn Sed Sverige. ”Om Samfundet Forn Sed.” https://www.samfundetfornsed.se/samfundet/om-samfundet-forn-sed-23775074.

Samfundet Forn Sed Sverige. Påvestenen: Polisens uttalande riskerar skapa motsättningar mellan religioner.” 13 March 2014. https://www.samfundetfornsed.se/2014/03/13/p%C3%A5vestenen-polisens-uttalande-riskerar-skapa-mots%C3%A4ttningar-mellan-religioner-20874233#comments.

Snook, Jennifer. American Heathens: The Politics of Identity in a Pagan Religious Move­ment. Philadelphia: Temple University Press, 2015. https://doi.org/10.2307/j.ctvrdf42h. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctvrdf42h

Statens Offentliga Utredningar. Rasistiska symboler: Praxis, genomgång och analys. SOU 2019: 27 Stockholm: SOU

Statistik över Uppsala kommun 2018. Uppsala: Uppsala Kommun, 2018.

Stenroth, Ingmar. Myten om goterna: Från antiken till romantiken. Stockholm: Atlantis, 2002.

Strömberg, Maja. ”Här offrar Sveriges asatroende till Freja.” Expressen (Stockholm). 22 June 2018.

Sturluson, Snorre. Nordiska Kungasagor: Från Yngligasagan till Olav Tryggvassons saga. Stockholm: Fabel Förlag, 1991.

Sturluson, Snorre. Nordiska Kungasagor: Olav den Helige. Stockholm: Fabel Förlag, 1993

Tersmeden, Carl Bruno. ”Nytt asa-samfund vill växa.” Svt, 16 May 2017. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/nytt-asa-samfund-vill-vaxa.

Thurfjell, David. Det gudlösa folket: De postkristna svenskarna och religion. Stockholm: Molin and Sorgenfrei, 2017.

Thurfjell, David. Granskogsfolk: Hur naturen blev svenskarnas religion. Stockholm: Norstedts, 2020.

Tommy Kilenius, ”Nordiska Asa-samfundet skriver historia vid konungahögarna.” 3 July 2017. https://asa-samfundet.se/nordiska-asa-samfundet-skriver-historia-vid-konungahogarna/.

Von Schnurbein, Stefanie. Norse Revival: Transformations of Germanic Neopaganism. Leiden: Brill, 2016. https://doi.org/10.1163/9789004309517. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004309517

Published

2022-04-06

How to Cite

Gregorius, F. (2022). Atlantis of the North: The Contested Reception of Old Uppsala, between Nationalism, Religious Identity, and Secular History. Pomegranate, 23(1-2), 64–91. https://doi.org/10.1558/pome.21321