On the Agony of Czech Slavic Paganism and the Representation of One’s Own Funeral among Contemporary Czech Pagans

Authors

  • Giuseppe Maiello University of Finance and Administration

DOI:

https://doi.org/10.1558/pome.32385

Keywords:

Contemporary Czech Paganism, Native Faith, Indo-European ideology, Pagan studies, funerals, qualitative research

Abstract

At the end of the 1990s in the Czech Republic a significant effort to revitalize the ethnic religion of the Slavs occurred. The emergence of this religious and cultural phenomenon was related in particular to two elements: to a nationalist organization and to a group of students of Slavic Studies in the College of Arts of Charles University in Prague. The study presents-in its first part-the activities of those students, their relationship with the Prague Slavic studies of this particular time and with the Indo-European ideology, which became dominant in the group that emerged after the collapse of the original Czech Rodná víra. In the second part of the study are presented the results of a field research into attitudes of Contemporary Czech pagans towards funeral and especiallytowards their own funeral.

Author Biography

Giuseppe Maiello, University of Finance and Administration

An associate professor at the University of Finance and Administration in Prague,Czech Republic, Giuseppe Maiello is an anthropologist with a strong interest in Pagan studies.

References

“Ahmed má hlad—A bre mome crnooko.” YouTube.com. 15 July 2016. http://www.youtube.com/watch?v=mgPgfTh5r8o.

Archer, Jakub. “Pohanské poh?ebnictví, smrt a Zem? p?edk?.” Kolovrat, Beltain 2012: 8–13.

Atweri, Ji?í [Ji?í Ma?uda]. “K problematice sou?asných v?rských projev? Rodná víra.” BA thesis, Masaryk University, 2005.

——. “Slovanské pohanství dnes. Vlivy novopohanství na spole?nosti jednotlivce.” MA thesis, Masaryk University, 2007.

Balandier, Georges. “Préface to V Sociologie religieuse et folklore. Avant propos de Marcel Mauss, edited by Robert Hertz, I–XX. Paris: P.U.F., 1970.

De Martino, Ernesto. Morte e pianto rituale nel mondo antico: Dal lamento pagano al pianto di Maria. Torino: Einaudi, 1958.

Di Nola, Alfonso M. La morte trionfata: Antropologia del lutto. Rome: Newton Compton, 1995.

——. La nera signora: Antropologia della morte. Rome: Newton Compton, 1995.

Eliade, Mircea. Traité d’histoire des religions, Paris: Payot, 1949.

Fuchs, Werner. Todesbilder in der modernen Gesellschaft. Berlin: Suhrkamp, 1973.

Gasparini, Evel. “Il rito protoslavo della seconda sepoltura.”Ricerche Slavistiche 1958: 3–42.

——. Il matriarcato slavo: Antropologia culturale dei protoslavi. Firenze: Sansoni, 1973.

Groethuysen, Bernhard. Philosophische Anthropologie. München: Oldenbourg, 1931.

Heidegger, Martin. Sein und Zeit. Halle a. d. S.: Max Niemeyer, 1927.

Jirgalová, Pavla. “Neopaganismus.” BA thesis, Masaryk University, 2010.

“Kdo jsme.” Rodná víra. 7 14, 2016. http://rodnavira.cz/o-nas/kdo-jsme/.

Kotrlý, Tomáš. Poh?ebnictví, právní zajišt?ní piety a d?stojnosti lidských poz?statk? a ostatk?. Praha: Linde, 2013.

——. “Právn?-pastoracné aspekty poh?bívání.” Studia teologica 13, no.1 (2011): 122–55.

Lévy-Bruhl, Lucien. L’ame primitive. Paris: Alcan, 1927.

Macho, Thomas. “ Tod und Trauer im kulturwissenschaftlichen Vergleich.” In Der Tod als Thema der Kulturtheorie, edited by Jan Assman, 91–120. Frankfurt: Auhrmele, 2000.

Ma?uda, Ji?í, “Ideologie rodnov??í v názorech a praxi jeho ?elních p?edstavitel? (se zam??ením na genezi a prom?ny ob?adu).” PhD diss., University of Brno, 2013.

Maiello, Giuseppe. “Slavistická studia jako východisko k revitalizaci etnického náboženství Slovan? (rodnov??í).” In Aktuální problémy sou?asné slavistiky (Jazyk-
Literatura-Kultura-Politika), edited by Ivo Pospíšil and Miloš Zelenka, 421–29. Brno: Galium, 2015.

Maiello, Giuseppe. Rodnoverie v ?echii v 1998–2005 godach: Pervyj etap ili poslednij? Collowuium heptaplomeres II (2015), 83–88.

Malinowski, Bronis?aw. Magic, Science and Religion, and other Essays. Boston: Beacon Press, 1948.

Mareš, Miroslav. “Zahrani?n?-politické koncepce ?eské krajní pravice.” St?edoevropské politické studie (Mezinárodní politologický ústav Fakulty sociálních studií) II, no. 1 (2000).

Mazel, Michal. “Oponenti systému. P?ehled radikálních a extremistických organizací v ?eské republice.” In Politický extremismus a radikalismus v ?eské republice, edited by Petr Fiala, 117–277. Brno: Masarykova unibverzita, 1998.

Niederle, Lubor. Život starých Slovan?. Oddíl kulturní. Praha: Bursík & Kohout, 1911.

Novotný, Ji?í. “Vývoj religiozity v ?eské republice.” MA thesis, Masaryk University, 2011.

Pospíšil, Ivo, and Miloš Zelenka. “Slavistika na rozcestí—problémy a perspektivy.” In Pavol Jozef Šafárik a slavistika, edited by Pavol Petrus, 31–36. Martin-Prešov: Matica slovenská-UPJŠ, 1996.

Rada Rodné víry. 2015. http://rodnavira.cz/o-nas/rada-rodne-viry/.

Sedlá?ková, Šarka. “Životní problémy sou?asných pohan?.” MA Thesis, Tomas Bata University, 2012.

Trinkunas, Jonas, ed. On Gods and Holidays. The Baltic Heritage. Vilnius: Tverm?, 1999.

Velkoborská, Kamila. “Pagan Identity and Tradition Today in the Czech Republic.” Cosmos 24 (2008): 75–90.

Vl?ek, Radomír “Slovanská vzájemnost a panslavismus v ?eském pojetí v prvních letech po druhé sv?tové válce.” Slovanské historické studie 23 (1997): 219http://www.muni.cz/design/_img_cont/spacer.gif–38.

Vojtíšek, Zden?k. Encyklopedie náboženských sm?r? a hnutí v ?eské republice: Náboženství, církve, sekty, duchovní spole?enství. Praha: Portál, 2004.

——. “Nejd?ležit?jší je ob?ad. Rozhovor se Slovany ze spole?enství Rodná víra.” Dingir 5, no. 1 (2002): 25–26.

Published

2019-06-21

How to Cite

Maiello, G. (2019). On the Agony of Czech Slavic Paganism and the Representation of One’s Own Funeral among Contemporary Czech Pagans. Pomegranate, 20(2), 137–156. https://doi.org/10.1558/pome.32385

Issue

Section

Articles