Spirit and Church in the Ecclesiology of Lewi Pethrus

Authors

  • Torbjörn Aronson Uppsala University

DOI:

https://doi.org/10.1558/ptcs.v11i2.192

Keywords:

Pentecostalism, congregationalism, ecclesiology, social movements, restorationism

Abstract

The ecclesiology of Lewi Pethrus was formed in the early period of Pentecostal revival and built on elements from Pietism, Holiness and Baptist theology and historiography. The experience of the Spirit, Spirit baptism, spiritual gifts and the fivefold ministries was part of a belief in the restoration of God’s assembly in the last days. A strong tension developed in practice between the radical congregationalism inherent in the Baptist and Holiness traditions and the new experience of the Spirit. From a historical perspective, situated in the Swedish social and political context of the late 1910s and the 1920s, Pethrus’s radical congregationalism was a parallel to political movements that built on the democratic ideals of older social movements, but radicalized them. In the later part of his life, Pethrus partially revised his congregationalism and emphasized the sovereign move of the Spirit.

Author Biography

Torbjörn Aronson, Uppsala University

Torbjörn Aronson is an historian from Uppsla University.

References

Ahnlund, Knut. Sven Lidman: Ett livsdrama. Stockholm: Atlantis, 1996.

Aronson, Torbjörn. Guds eld over Sverige: Svensk väckelsehistoria efter 1945. Uppsala: Trons Värld Ordbild, 1990; Uppsala: Livets Ords Förlag, 2005.

Bexell, Oloph. Sveriges kyrkohistoria: Del 7. Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid. Stockholm: Verbum, 2003.

Blomqvist, Håkan. Gåtan Nils Flyg och nazismen. Stockholm: Carlsson, 2000.

Borgehammar, Stephan. Kyrkans liv: Introduktion till kyrkovetenskapen. Uppsala: Teologiska Institutionen, 2003.

Bundy, David. Visions of Apostolic Mission: Scandinavian Pentecostal Mission to 1935. Uppsala: Uppsala University, 2009.

Carlsson, Carl-Gustaf. Människan, samhället och Gud: Grunddrag i Lewi Pethrus’ kristendomsuppfattning. Lund: Lund University Press, 1990.

Dayton, Donald. Theological Roots of Pentecostalism. Grand Rapids, MI: Hendrickson Publishers, 1987.

Engström, Theofil. Walter Erixon: En Guds väckarklocka. Stockholm: Den kristna bokringen, 1981.

Gustafsson, Berndt. Svensk kyrkogeografi. Lund: Gleerups, 1957.

Hadenius, Stig, Björn Molin and Hans Wieslander. Sverige efter 1900: En modern politisk historia. Stockholm: Bonniers, 1991.

Halldorf, Joel. Lewis brev: Urval ur Lewi Pethrus korrespondens. Örebro: Libris, 2007.

Kärkkäinen, Veli-Matti. An Introduction to Ecclesiology: Ecumenical, Historical and Global Perspectives. Downers Grove, IL: IVP Academic, 2002.

Kjellander, Carl, et al. (eds). Guds ord hade framgång: En bok tillägnad Lewi Pethrus på sextioårsdagen den 11 mars 1944. Stockholm: Förlaget Filadelfia, 1944.

Lie, Geir. Fra amerikansk hellighetsbevegelse til modern norsk karismatikk: Et historisk overblikk. Oslo: Akademia Förlag, 2010.

Lindberg, Carter. The European Reformations. Oxford: Blackwell, 1995.

Murray, Iain. The Forgotten Spurgeon. Edinburgh: Banner of Truth, 1986.

Pethrus, Lewi. Brytningstider, segertider. Stockholm: Lewi Pethrus Förlag, 1969.

Pethrus, Lewi. Den anständiga sanningen. Stockholm: Fritzes Förlag, 1953.

Pethrus, Lewi. Hänryckningens tid. Stockholm: Fritzes Förlag, 1954.

Pethrus, Lewi. Medan du stjärnorna räknar. Stockholm: Fritzes Förlag, 1953.

Pethrus, Lewi. Ny mark. Bromma: Lewi Pethrus Förlag, 1966.

Pethrus, Lewi. Samlade skrifter. 10 vols; Stockholm: Förlaget Filadelfia, 1958.

Prosser, Peter E. Dispensationalist Eschatology and Its Influence on American and British Religious Movements. Lewiston, NY: The Edward Mellen Press, 1999.

Rydenfelt, Sven. Kommunismen i Sverige: En samhällsvetenskaplig studie. Lund: Gleerups, 1954.

Sahlberg, Carl-Erik. Pingströrelsen och tidningen Dagen – från sekt till kristet samhälle 1907–1963. Uppsala: Skrifter Utgivna av Kyrkohistoriska Föreningen, 1977.

Stävare, Nils-Eije. Georg Gustafsson: församlingsledare, predikant och förebedjare inom den svenska pingströrelsen. Uppsala: Uppsala University, 2009.

Sundstedt, Arthur. Pingstväckelsen: Del 1–5. Stockholm: Normans Förlag, 1969–74.

Svärd, Lydia. Väckelserörelsernas folk i Andra kammaren 1867–1911. Stockholm: Missionsförbundets Förlag, 1954.

Synan, Vinson (ed.). The Century of the Holy Spirit: 100 years of Pentecostal and Charismatic Renewal. Nashville, TN: Thomas Nelson, 2001.

Thidevall, Sven. Kampen om folkkyrkan: Ett folkkyrkligt reformprograms öden 1928–1932. Stockholm: Verbum, 2000.

Waern, Claes (ed.). Pingströrelsen 100 år: Band 1–2. Örebro: Libris, 2007.

Published

2012-12-30

How to Cite

Aronson, T. (2012). Spirit and Church in the Ecclesiology of Lewi Pethrus. PentecoStudies, 11(2), 192–211. https://doi.org/10.1558/ptcs.v11i2.192

Issue

Section

Articles