Fang, Zhihui, Yanmei Gao, Chengzhu Yin, and Hanbing Li. “Zhihui Fang on SFL-Informed Literacy Education”. Linguistics and the Human Sciences 15, no. 1 (May 4, 2021): 39–51. Accessed December 6, 2021. https://journal.equinoxpub.com/LHS/article/view/19986.