Shin, H. (2020). Made in Taiwan: Studies in Popular Music by Eva Tsai, Tung-Hung Ho and Miaoju Jian, eds. 2020. Journal of World Popular Music, 7(1), 95–99. https://doi.org/10.1558/jwpm.40990