Gullberg, S. R. (2019) “ 2018”., Journal of Skyscape Archaeology, 5(1), pp. 101–103. doi: 10.1558/jsa.38831.