(1)
Silva, F.; Henty, L. Books. JSA 2016, 2 (1), 136-138. https://doi.org/10.1558/jsa.v2i1.30218.