[1]
Solis, G. 2019. Hip Nostalgia: Jazz and the Politics of Representation in Three Dramedies. Jazz Research Journal. 12, 1 (Sep. 2019), 138–162. DOI:https://doi.org/10.1558/jazz.35903.