Han, Zhengrui, City University of Hong Kong, China