Yeung, Matthew W. L., The University of Hong Kong, Hong Kong