Kirchhübel, Christin, University of York, United Kingdom