Jewdokimow, Marcin, Cardinal Stefan Wyszyński University, Poland