Jewdokimow, Marcin, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland