[1]
.-. Various, “Buddhist Studies Review 5.1 (1988)”, BSRV, vol. 5, no. 1, Jun. 1988, doi: 10.1558/bsrv.v5.i1.8747.