Various, .-. (2010) “Buddhist Studies Review 1.1 (1983/84)”, Buddhist Studies Review, 1(1). doi: 10.1558/bsrv.v1.i1.8740.