Williams, P. . (1985) “ Hsueh-li Cheng”., Buddhist Studies Review, 2(1-2), pp. 93–98. doi: 10.1558/bsrv.v2i1-2.16177.