Norman, K. R. . (1989) “ Rhys Davids”., Buddhist Studies Review, 6(1), pp. 82–84. doi: 10.1558/bsrv.v6i1.15901.