Prebish, C. S. (1993) “Buddhist Ethics Come of Age: Damien Keown and The Nature of Buddhist Ethics”, Buddhist Studies Review, 10(1), pp. 95–108. doi: 10.1558/bsrv.v10i1.15243.