Batchelor, S. and Gruber, H. (1993) “ the Dalai Lama”., Buddhist Studies Review, 10(2), pp. 230–233. doi: 10.1558/bsrv.v10i2.15213.