Stewart, M. (2000) “ Kinnard”., Buddhist Studies Review, 17(1), pp. 101–103. doi: 10.1558/bsrv.v17i1.14570.