Pāsādika, B. (2005) “Thích Huyên-Vi (Le-Van-Huyên): 8 April 1926 - 15 February 2005 ”, Buddhist Studies Review, 22(1), pp. 85–90. doi: 10.1558/bsrv.v22i1.14070.