Hudson, M. (1980) “ Johansson”., Buddhist Studies Review, 1(2), p. 123. doi: 10.1558/bsrv.v1i2.13818.