Various, .-. (1988) “Buddhist Studies Review 5.1 (1988)”, Buddhist Studies Review, 5(1). doi:10.1558/bsrv.v5.i1.8747.