Keown, D. (1990). Fundamentals of Buddhist Ethics. Gunapala Dharmasiri. Buddhist Studies Review, 7(1-2), 138–141. https://doi.org/10.1558/bsrv.v7i1-2.15825