Prebish, C. S. (1993). Buddhist Ethics Come of Age: Damien Keown and The Nature of Buddhist Ethics. Buddhist Studies Review, 10(1), 95–108. https://doi.org/10.1558/bsrv.v10i1.15243