Ireland, J. D. (1993). Sukaramaddava, The Buddha’s Last Meal. Buddhist Studies Review, 10(1), 24–26. https://doi.org/10.1558/bsrv.v10i1.15236