Hudson, M. (1980). Pali Buddhist Texts explained to the beginner. Rune E. A. Johansson. Buddhist Studies Review, 1(2), 123. https://doi.org/10.1558/bsrv.v1i2.13818