(1)
Webb, R. Eugeniusz Sluszkiewicz (1901 - 81). BSRV 1981, 6, 52.