Re–Assessing the Authorship of the Heike Nokyo Ganmon

Authors

  • Michael Jamentz Ritsumeikan University

DOI:

https://doi.org/10.1558/bsrv.25434

Keywords:

Fujiwara no Toshinori, ganmon, Heike nōkyō ganmon, Taira no Kiyomori, Ruikushō

Abstract

This article demonstrates that Fujiwara no Toshinori composed the text of the National Treasure Heike nokyo ganmon, which has usually been attributed to Taira no Kiyomori. First, the article establishes that Toshinori was a prolific author of the ganmon genre, which required skill in composing elaborate parallel prose and a profound knowledge of Buddhist doctrine and Chinese history. It then documents the existence of many, overlooked works written by Toshinori and reveals that certain passages found in them match passages in the Heike nokyo ganmon, thus proving Toshinori’s authorship. It focuses in conclusion on Toshinori’s role in producing a picture scroll for the imperial court, a task precisely analogous to that carried out by his brother, the monk Joken, and suggests that Toshinori and his family may have been responsible for a good deal of the art created in the milieu of the retired emperor Goshirakawa.

References

Abe Yasuro and Yamasaki Makoto eds. 1999. Shinpukuji komokurokushu. Kyoto: Rinsen Shoten.

Adolphson, Mikael S. and Anne Commons eds. 2015. Lovable Losers: The Heike in Action and Memory. Honolulu: University of Hawai’i Press. https://doi.org/10.21313/hawaii/9780824846756.001.0001

Baskin James, ed. 2008. Japanese Studies Around the World 2008, Scholars of Buddhism in Japan: The Ninth Annual Symposium for Scholars Resident in Japan. Kyoto: International Research Center of Japanese Studies.

Brown, Delmer M. and Ishida Ichiro (trans). 1979. The Future and the Past, a Translation and Study of the Gukansho, an Interpretative History of Japan written in 1219. Berkeley: University of California Press. https://doi.org/10.1525/9780520336896

Dix, Monica. 2015. “Heike Nokyo as Repertoire: Contextualizing Kiyomori’s Devotional Practice of Copying Sutras.” In Lovable Losers: The Heike in Action and Memory, edited by Mikael S. Adolphson and Anne Commons, 99–124. Honolulu: University of Hawai’i Press. https://doi.org/10.21313/hawaii/9780824846756.003.0006

Fujiwara Shigeo. 2001.5. “Gyoretsuzu ni tsuite: Robozu, gyoretsu zashizu, emaki”. Komonjo kenkyu 53: 45–61.

Fujiwara no (Kujo) Kanezane. 2005. Kunaicho Shoryobu ed. Toshoryo Sokan Kujoke hon Gyokuyo vol. 10. Tokyo: Meiji Shoin.

Fujiwara no (Nakayama) Tadachika. 1968. Kirei mondo. In Gunsho Ruiju vol 9, Gunsho ruiju vol. 7, ed. Hanawa Hokiichi. 438–459. Tokyo: Zoku-Gunshoruiju Kanseikai.

Fujiwara no Toshinori. 2012. Daijo-e yuki suki waka. In Shinpen kokka taikan, vol. 10, 1 Teisuka hen, 2 Utaawase hen, 2 Hoihen Kashu, ed. Shinpen Kokka Taikan Henshu Iiinkai. Tokyo: Kadokawa Gakujutsu Shuppan. 866–900.

———. 1968. Kanju hisho. In Gunsho ruiju vol. 7, ed. Hanawa Hokiichi. 444–455.Tokyo: Zoku-Gunshoruiju Kanseikai.

———. 1968. Shin nin benkan sho. In Gunsho ruiju vol. 7, ed. Hanawa Hokiichi. 415–437. Tokyo: Zoku-Gunshoruiju Kanseikai.

Fukuda Hideichi et al. 1990. Chusei nikki kikoshu Shinnihon Koten Bungaku Taikei 51. Tokyo: Iwanami Shoten.

Gomi Fumihiko. 1987. “Shinzei seiken no kozo”. In his own Heike monogatari, shi to setsuwa. 176–216. Tokyo: Heibonsha.

Goto Akio ed. 2000. Nihon shiki shui. Tokyo: Yoshikawa Kobunkan.

Harper, Thomas and Haruo Shirane eds. 2015. Reading the Tale of Genji: Sources from the First Millennium. New York: Columbia University Press. https://doi.org/10.7312/harp16658

Hatanaka Sakae. 1998.1. Ruikusho ryakuchu. Koten Bunko vol. 614. Tokyo: Koten Bunko.

Hatanaka Sakae. 1998.6. Ruikusho sakushaden, Koten Bunko vol. 619. Tokyo: Koten Bunko.

Jamentz, Michael. 2008.3. (The Clerical and Lay Network of the Shinzei Family and the Production of Paintings during the Insei Period), trans. Yonekura Michio, Bulletin of the Nara National Museum: Rokuon Zasshu 10: 1–35.

———. 2008. “The Role of Fujiwara no Michinori and His Descendants in the Compilation of Shingon Mikkyo Iconography in the Insei Period.” In Japanese Studies Around the World 2008, Scholars of Buddhism in Japan, The Ninth Annual Symposium for Scholars Resident in Japan, edited by James Baskin, 155–177. Kyoto: International Research Center of Japanese Studies.

———. 2015. “A Dedicatory Proclamation for the Tale of Genji, Ca. 1166 (Genji ipponkyo) Choken.” In Reading the Tale of Genji: Sources from the First Millennium, edited by Harper and Shirane, 188–191. New York: Columbia University Press.

Jinbun Kenkyukai eds. 2005. Fujiwara no Michinori shiryoshu. Nishogaku Daigaku 21 Seiki COE Puroguramu. Tokyo: Nisho Gakusha Daigaku.

Kawase Kazuma. 1943. Nihon shoshigaku no kenkyu. Tokyo: Dainihon Yubenkai Kodansha.

Komatsu Shigemi. 2005. Heike nokyo: Taira no Kiyomori to sono seiritsu. Tokyo: Chuo Koron Bijutsu Shuppan.

———. 1976. Heike nokyo no kenkyu: kenkyuhen ge. Tokyo: Kodansha.

Komine Kazuaki. 2009. “Agui Shokaku no gensetsu o meguru.” In his Chusei hoe bungei ron. 195–224 Tokyo: Kasama Shoin.

Nagai Yoshinori and Shimizu Yusho eds. 1979. Agui shodoshu, jokan. Tokyo: Kadokawa Shoten.

Negoroji Bunka Kenkyusho eds. 1997. Negoroji no rekishi to bijutsu: Kokyo Daishi Kakuban to Daidenbo-in do joroku sanzonzo. Tokyo: Tokyo Bijutsu.

Maejima Shinya. 2021. Kyosaibo Shinzui no kenkyu: Kamakura Jodokyo tensekiron. Kyoto: Hozokan.

Motoki Yasuo. 2000. Inseiki seijishi kenkyu. Kyoto: Shibunkaku Shuppan.

Nakamura Aya. 2005. Go-Shirakawa’in jidai kajin den no kenkyu. Tokyo: Kasama Shoin.

Raiyu. 1936. Shinzoku zakki mondo sho. In Shingonshu Zensho vol 37, edited by Takaoka Ryushin, 1–482. Osaka: Shingonshu Zensho Kankokai.

Ryosho (alt Tanaka Yoshikiyo). 1973. Kyureishu. In Heian Kamakura mikan shishu, Toshoryo Sokan, 73–110. Tokyo: Kunaicho Shoryobu.

Sakaguchi Taro. 2019.3. “Besson yoki Daiyonjo kaidai” in Koyasan Kongosanmai–in shozo Besson yoki daiyoncho: honkoku, eiin, kaidai edited by Chusei Mikkyo Shogyo Kenkyukai eds. Koyasan Daigaku Mikkyo bunka kenkyusho kiyo 32: 83–93.

Sato Michio. 2016. Kudaishi ronko: Ocho kanjshi to wa nan zo ya. Tokyo: Bensei Shuppan.

Sato Tsuneo. 1983.7. “Hogen ninen fuyu no ga dairi shinsei shikan (dampen) ni tsuite.” Kokugo to kokubungaku 60.7: 26–38.

Setsuwa/Densho Gakkai ed. Setsuwa to shukyo. Tokyo: Ofusha, 1992.

Takahashi Nobuyuki. 1992. “Shukyo to setsuwa: Agui ryu hyobyaku ni kanshite.” in Setsuwa to shukyo, edited by Setsuwa/Densho Gakkai, 37–64. Tokyo: Ofusha.

Trenson, Steven. 2017. “Heike nokyo bako isho no ikkosatsu: Daigoji no ryujin shinko no shiza yori.” Ningen Bunka Kenkyu 9: 1–20.

Uejima Susumu. 2007. Toba Anrakuju-in o chushin to shita inseiki Kyo bunka ni kansuru tamenteki / sogoteki kenkyu. Kyoto: Kyoto Furitsu Daigaku Bungakubu.

Published

2023-03-16

Issue

Section

Articles

How to Cite

Jamentz, M. (2023). Re–Assessing the Authorship of the Heike Nokyo Ganmon. Buddhist Studies Review, 39(2), 209–227. https://doi.org/10.1558/bsrv.25434