[1]
Newton, R. 2021. Krista Dalton of Ancient Jew Review. Bulletin for the Study of Religion. 50, 1 (Aug. 2021), 6–14. DOI:https://doi.org/10.1558/bsor.20027.