[1]
C. White, “ ISBN-13: 9780195380026”., JCSR, vol. 1, no. 1, pp. 121–123, Aug. 2012.